منتديات جوردان سات  

العودة   منتديات جوردان سات فور يو الفضائية. > قسم المنوعات افلام مسلسلات اغاني تيوب جوردان سات فوريو. > الافلام والمسلسلات العربية والاجنبية > الأفلام الأجنبية


الأفلام الأجنبية اجدد الأفلام الأجنبية HER YOU CAN FIND THE BEST NEW MOVIES UPLOADED BY OUR BEST MODERATORS ALL NEW FROM BIG SCREEN ALL AROUND FROM HOLLYWOOD AND MOST BIG PRODUCTION COMPANY ALL OVER THE WORLD

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع
قديم 11-06-2011   #1
مشرف قسم الافلام الاجنبية والعاب الكمبيوتر
 
تاريخ التسجيل: 15 - 10 - 11
العمر: 34
المشاركات: 1,004
معدل تقييم المستوى: 5
Hotfile2012 على طريق التميز
افتراضي Restorasyonlu - HD Kemal Sunal Film Ar?ivi + Kemal Sunal Tüm Filmleri (BoxSet) 82 AdetK?sa yoldan para kazanmak zorunda kalan ve bunun için de ç?zümü at yar??lar?nda arayan saf bir adam?n ?yküsü...Download

عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
Hayat?n? duvar afi? i?çili?i yaparak kazanan Apti bir gün afi?lerini yap??t?rd??? ünlü ?ark?c?ya platonik bir a?kla tutulur. Apti' nin bir yolunu bulup tan??t??? ?ark?c? kad?n onun saf duygular? kar??s?nda etkilenir. Ancak ?ark?c?n?n eski sevgilisi Apti' nin ?nünde bir engeldir.Download

عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع


Download

عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع


Download

عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع

Birbirine benzeyen ünlü bir gangsterle, filmlerde figüran oynayan bir gariban?n ?yküsü.Download

عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوعDownload

عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع

?bo ?le Güllü?ah, Y?netmenli?ini At?f Y?lmaz'?n üstlendi?i, 1977 yap?m? bir Türk filmidir. Güldürü türündeki bu sinema filminin ba?rollerini Kemal Sunal ve Gül?ah Soydan payla?m??t?r.
Ba?l?k paras? olmad??? için sevdi?i k?zla evlenemeyen fakir bir k?ylü, onun pe?inden ?stanbul’a gelir. Fakat bir türlü paray? denkle?tirip babas?n?n kar??s?na ç?kamaz. Bu s?rada tesadüfen tan??t??? küçük bir k?zla olan dostlu?u bütün i?leri kar??t?r?r. Ailesinden ilgi g?rmek isteyen k?z, gence kendisini fidye kar??l??? kaç?rmas?n? s?yler. B?ylece hem kendisi sevilip sevilmedi?ini ?lçecektir, hem de fakir genç fidye sayesinde sevdi?i ve evlenmek istedi?i k?za kavu?acakt?r. Fakat i?ler bir anda arapsaç?na d?ner.Download

عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع


Download

عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
Ba?ak (Fatma Girik), iki rakip gazino sahibinin payla?amad??? bir ?ark?cyd?r. Genç kad?n ?ldürülece?inden korkarak k?ln?k de?i?tirip yurt d???a kaçar. Gazinocular Ba?ak'? araken, kar??lar?na ?ark?c?n?n bir kopyas? ç?kar. Gerçekte bu Ba?ak de?il, t?pa t?p ona benzeyen bir robottur. Bu robotu uzaktan kumanda eden, garson Veysel'in (Kemal Sunal) bir sald?r?dan kurtard??? Japon arkada?? yapm??y?r. Robot, Ba?ak'?n yerine sahneye ç?karken, genç kad?n da yurda d?ner. Olaylar tam bir arap saç?na d?ner.Download

عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع


Download

عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوعDownload

عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع


Download

عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع

Baban?n o?lu Kemal , ?ans? daima yaver giden izmitte pi?maniye satan g?nlü zengin yufka yürekli bir gencin ?yküsü , ye?ilçam kavgac? ekibi , figüranlar? ve sevilen karakter oyuncular?n? bu filmde komedi tarz?nda g?rmek mümkünDownload

عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع

Ba?l?k Paras? için ?stanbul'a gelen ve rastlant?lar sonucu ?aban Ball?ses ad?yla ünlü bir türkücü olan ?aban (Kemal Sunal)’?n komik ?yküsü... Film bir gecede ??hret olan ünlüleri tiye alan klasik olmu? bir Kemal Sunal komedisiDownload

عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
ü

Download

عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع

Evli ve iki çocuk babas? olan ?aban çal??t??? fabrikadan zam isterken i?inden kovulur. Yeni bir i? aramas?na ra?men bulamaz. Bu arada kar?s? bir sekreterlik i?i bulur ve evin geçimini üstlenir. Art?k evdeki roller de?i?mi?tir.Download

عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوعDownload

عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع


Download

عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع


Download

عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوعKEMAL SUNAL T?M F?LMLER? BOXSET - 82 F?LM
Biyografi
Ad? Soyad?: Kemal Sunal
?lke: Türkiye
Do?um Tarihi: 11-11-1944
?lüm Tarihi: 03-07-2000
Mesle?i: Oyuncu
Hayat?
1944 y?l?nda ?stanbul’da do?du Aslen Malatyal?d?r. Vefa Lisesi’nden mezun oldu. Sanat hayat?, ‘Zoraki Tabip’ adl? tiyatro oyunuyla ba?lad?. 1 y?l kadar Kenterler Tiyatrosu’nda çal??t?ktan sonra Deveku?u Kabare Tiyatrosu’nda g?rev ald?. 1973 y?l?nda Ertem E?ilmez’in y?netti?i bir filmle sinemaya ad?m?n? att? ve kalabal?k kadrolu filmlerde rol almaya ba?lad?. Türk sinemas?nda ba?ta ?nek ?aban tiplemesi olmak üzere canland?rd??? pek çok tiple sevenlerinin kalbinde taht kuran Kemal Sunal, 7'den 70'e herkesin sevgisini kazand?. Türk sinemas?n?n en büyük komedyenlerinden biri olan Sunal, pe?pe?e çevirdi?i filmlerle ticari aç?dan büyük ba?ar? kazand?. Filimlerde ço?u zaman saf,sansli ama iyi yurekli karakterlerin rollerine girdi.1974 y?l?nda evlendi. Ali ve Ezo adlar?nda, biri k?z di?eri erkek iki çocu?u oldu. 1977'de Antalya Film Festivali’nde En ?yi Erkek Oyuncu ?dülünü alan Sunal, oyunculu?u ve ?zellikle de?i?ik tiplemesiyle Türk sinemas?nda komedi oyunculu?una yeni bir soluk getirdi. 1990'l? y?llardan itibaren filmleri kesintisiz olarak televizyonlarda yay?mlanmaya ba?lad?; ama kendisi bu g?sterimlerden hiç para kazanmad?. 12 Eylül ?ncesi d?nemde yar?m b?rakt??? üniversiteyi, Marmara ?niversitesi ?leti?im Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema B?lümünü’nden mezun olarak 1995 y?l?nda bitirdi ve yüksek lisans yapmaya ba?lad?. Hayat? boyunca toplam 82 filmde rol ald?. 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adl? filmin çekimlerine ba?lamak için Trabzon’a gitmek üzere bindi?i uçakta kalk??tan hemen ?nce geçirdi?i kalp krizi sonucu hayata g?zlerini yumdu.


اقتباس:
Kemal Sunal 82 Adet Film Listesi
اقتباس:
1972 Tatl? Dillim
1973 Oh Olsun
1973 Güllü Geliyor Güllü
1973 Can?m Karde?im
1973 Yalanc? Yarim
1974 Hasret
1974 Salak Milyoner
1974 K?yden ?ndim ?ehire
1974 Salako
1974 Mavi Boncuk
1975 ?a?k?n Damat
1975 Hanzo
1975 Hababam S?n?f?
1975 Hababam S?n?f? S?n?fta Kald?
1976 Tosun Pa?a
1976 Süt Karde?ler
1976 Sahte Kabaday?
1976 Merakl? K?fteci
1976 Kap?c?lar Kral?
1976 Hababam S?n?f? Uyan?yor
1977 Sakar ?akir
1977 ?abano?lu ?aban
1977 ?bo ?le Güllü?ah
1977 Hababam S?n?f? Tatilde
1977 ??pçüler Kral?
1978 Yüz Numaral? Adam
1978 K??eyi D?nen Adam
1978 Kibar Feyzo
1978 ?yi Aile ?ocu?u
1978 ?nek ?aban
1978 Avanak Apti
1979 Umudumuz ?aban
1979 ?ark Bülbülü
1979 Korkusuz Korkak
1979 Dokunmay?n ?aban?ma
1979 Bekçiler Kral?
1980 Zübük
1980 Gol Kral?
1980 Gerzek ?aban
1980 Devlet Ku?u
1981 ?ç Ka??tç?

1981 Kanl? Nigar
1981 Davaro
1982 Yedi Bela Hüsnü
1982 Doktor Civan?m
1983 Tokatç?
1983 K?l?b?k
1983 En Büyük ?aban
1983 ?ar?kl? Milyoner
1984 ?abaniye
1984 Postac?
1984 Ortadirek ?aban
1984 Atla Gel ?aban
1985 Sosyete ?aban
1985 ?endul ?aban
1985 ?aban Papuçu Yar?m
1985 Keriz
1985 Katma De?er ?aban
1985 Gurbetçi ?aban
1986 Yoksul
1986 Tarzan R?fk?
1986 Garip
1986 Deli Deli Küpeli
1986 Davac?
1987 Yak???kl?
1987 Kirac?
1987 Japon ??i
1988 Uyan?k Gazeteci
1988 Sevimli H?rs?z
1988 Polizei
1988 ??retmen
1988 ?natç?
1988 Düttürü Dünya
1988 B?çk?n Ali
1989 Zehir Hafiye
1989 Talih Ku?u
1989 Gülen Adam
1990 Koltuk Belas?
1990 Boynu Bükük Küheylan
1990 Abuk Sabuk Bir Film
1991 Varyemez
1999 Propaganda
Download

عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع Kardesler.TaN_NeR.avi
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع

Hotfile2012 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-06-2011   #2
كبير المشرفين
 
الصورة الرمزية الشادلي
 
تاريخ التسجيل: 3 - 8 - 11
الدولة: عمان الاردن
المشاركات: 1,693
معدل تقييم المستوى: 5
الشادلي على طريق التميز
افتراضي

بارك الله فيك كل عام وانتم بخير
الشادلي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
Kemal Sunal Tüm Filmleri (BoxSet) 82 Adet (TeK LiNK) FileSonic Hotfile2012 الأفلام الأجنبية 0 11-29-2011 08:02 PM
Kemal Sunal Tüm Filmleri (BoxSet) 82 Adet (TeK LiNK) FileSonic Hotfile2012 الأفلام الأجنبية 0 11-29-2011 08:01 PM
Restorasyonlu - HD Kemal Sunal Film Ar?ivi + Kemal Sunal Tüm Filmleri (BoxSet) 82 Adet Hotfile2012 الأفلام الأجنبية 1 11-06-2011 01:47 AM
Restorasyonlu - HD Kemal Sunal Film Ar?ivi Hotfile2012 الأفلام الأجنبية 0 11-03-2011 09:15 PM
Kemal Sunal Tüm Filmleri (BoxSet) 82 Adet (Wupload) Hotfile2012 الأفلام الأجنبية 1 10-17-2011 12:40 AM


الساعة الآن 08:41 AM بتوقيت مكة


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2015, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1
JordanSat4U , Copyright ©2009-2012