LinkBack

Hotfile2012

 • :

  15 - 10 - 11

 • :

  20294

 • :

  1,004

 • :

   10

11-06-2011

Restorasyonlu - HD Kemal Sunal Film Ar?ivi + Kemal Sunal Tm Filmleri (BoxSet) 82 AdetK?sa yoldan para kazanmak zorunda kalan ve bunun iin de ?zm at yar??lar?nda arayan saf bir adam?n ?yks...Download

Get Atla.Gel.Saban.DVBRip.avi on Wupload.com
Hayat?n? duvar afi? i?ili?i yaparak kazanan Apti bir gn afi?lerini yap??t?rd??? nl ?ark?c?ya platonik bir a?kla tutulur. Apti' nin bir yolunu bulup tan??t??? ?ark?c? kad?n onun saf duygular? kar??s?nda etkilenir. Ancak ?ark?c?n?n eski sevgilisi Apti' nin ?nnde bir engeldir.Download

Get Avanak.Apti.DVBRip.avi on Wupload.com


Download

Get Carikli.Milyoner.DVBRip.avi on Wupload.com


Download

Get Dutturu.Dunya.DVBRip.avi on Wupload.com

Birbirine benzeyen nl bir gangsterle, filmlerde figran oynayan bir gariban?n ?yks.Download

Get Gerzek.Saban.DVBRip.avi on Wupload.comDownload

Get Hanzo.DVBRip.avi on Wupload.com

?bo ?le Gll?ah, Y?netmenli?ini At?f Y?lmaz'?n stlendi?i, 1977 yap?m? bir Trk filmidir. Gldr trndeki bu sinema filminin ba?rollerini Kemal Sunal ve Gl?ah Soydan payla?m??t?r.
Ba?l?k paras? olmad??? iin sevdi?i k?zla evlenemeyen fakir bir k?yl, onun pe?inden ?stanbula gelir. Fakat bir trl paray? denkle?tirip babas?n?n kar??s?na ?kamaz. Bu s?rada tesadfen tan??t??? kk bir k?zla olan dostlu?u btn i?leri kar??t?r?r. Ailesinden ilgi g?rmek isteyen k?z, gence kendisini fidye kar??l??? ka?rmas?n? s?yler. B?ylece hem kendisi sevilip sevilmedi?ini ?lecektir, hem de fakir gen fidye sayesinde sevdi?i ve evlenmek istedi?i k?za kavu?acakt?r. Fakat i?ler bir anda arapsa?na d?ner.Download

Get Ibo.ile.Gullusah.avi on Wupload.com


Download

Get Iyi.Aile.Cocugu.DVBRip.avi on Wupload.com
Ba?ak (Fatma Girik), iki rakip gazino sahibinin payla?amad??? bir ?ark?cyd?r. Gen kad?n ?ldrlece?inden korkarak k?ln?k de?i?tirip yurt d???a kaar. Gazinocular Ba?ak'? araken, kar??lar?na ?ark?c?n?n bir kopyas? ?kar. Gerekte bu Ba?ak de?il, t?pa t?p ona benzeyen bir robottur. Bu robotu uzaktan kumanda eden, garson Veysel'in (Kemal Sunal) bir sald?r?dan kurtard??? Japon arkada?? yapm??y?r. Robot, Ba?ak'?n yerine sahneye ?karken, gen kad?n da yurda d?ner. Olaylar tam bir arap sa?na d?ner.Download

Get Japon.isi.DVBRip.avi on Wupload.com


Download

Get Korkusuz.Korkak.DVBRip.avi on Wupload.comDownload

Get Koyden.Indim.Sehire.DVBRip.avi on Wupload.com


Download

Get Saban.Pabucu.Yarim.avi on Wupload.com

Baban?n o?lu Kemal , ?ans? daima yaver giden izmitte pi?maniye satan g?nl zengin yufka yrekli bir gencin ?yks , ye?ilam kavgac? ekibi , figranlar? ve sevilen karakter oyuncular?n? bu filmde komedi tarz?nda g?rmek mmknDownload

Get Sahte.Kabadayi.DVBRip.avi on Wupload.com

Ba?l?k Paras? iin ?stanbul'a gelen ve rastlant?lar sonucu ?aban Ball?ses ad?yla nl bir trkc olan ?aban (Kemal Sunal)?n komik ?yks... Film bir gecede ??hret olan nlleri tiye alan klasik olmu? bir Kemal Sunal komedisiDownload

Get Sark.Bulbulu.DVBRip.avi on Wupload.com


Download

Get Saskin.Damat.DVBRip.avi on Wupload.com

Evli ve iki ocuk babas? olan ?aban al??t??? fabrikadan zam isterken i?inden kovulur. Yeni bir i? aramas?na ra?men bulamaz. Bu arada kar?s? bir sekreterlik i?i bulur ve evin geimini stlenir. Art?k evdeki roller de?i?mi?tir.Download

Get Sen.Dul.Saban.DVBRip.avi on Wupload.comDownload

Get Sosyete.Saban.avi on Wupload.com


Download

Get Tarzan.Rifki.DVBRip.avi on Wupload.com


Download

Get Tokatci.DVBRip.avi on Wupload.comKEMAL SUNAL T?M F?LMLER? BOXSET - 82 F?LM
Biyografi
Ad? Soyad?: Kemal Sunal
?lke: Trkiye
Do?um Tarihi: 11-11-1944
?lm Tarihi: 03-07-2000
Mesle?i: Oyuncu
Hayat?
1944 y?l?nda ?stanbulda do?du Aslen Malatyal?d?r. Vefa Lisesinden mezun oldu. Sanat hayat?, Zoraki Tabip adl? tiyatro oyunuyla ba?lad?. 1 y?l kadar Kenterler Tiyatrosunda al??t?ktan sonra Deveku?u Kabare Tiyatrosunda g?rev ald?. 1973 y?l?nda Ertem E?ilmezin y?netti?i bir filmle sinemaya ad?m?n? att? ve kalabal?k kadrolu filmlerde rol almaya ba?lad?. Trk sinemas?nda ba?ta ?nek ?aban tiplemesi olmak zere canland?rd??? pek ok tiple sevenlerinin kalbinde taht kuran Kemal Sunal, 7'den 70'e herkesin sevgisini kazand?. Trk sinemas?n?n en byk komedyenlerinden biri olan Sunal, pe?pe?e evirdi?i filmlerle ticari a?dan byk ba?ar? kazand?. Filimlerde o?u zaman saf,sansli ama iyi yurekli karakterlerin rollerine girdi.1974 y?l?nda evlendi. Ali ve Ezo adlar?nda, biri k?z di?eri erkek iki ocu?u oldu. 1977'de Antalya Film Festivalinde En ?yi Erkek Oyuncu ?dln alan Sunal, oyunculu?u ve ?zellikle de?i?ik tiplemesiyle Trk sinemas?nda komedi oyunculu?una yeni bir soluk getirdi. 1990'l? y?llardan itibaren filmleri kesintisiz olarak televizyonlarda yay?mlanmaya ba?lad?; ama kendisi bu g?sterimlerden hi para kazanmad?. 12 Eyll ?ncesi d?nemde yar?m b?rakt??? niversiteyi, Marmara ?niversitesi ?leti?im Fakltesi Radyo Televizyon ve Sinema B?lmnnden mezun olarak 1995 y?l?nda bitirdi ve yksek lisans yapmaya ba?lad?. Hayat? boyunca toplam 82 filmde rol ald?. 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adl? filmin ekimlerine ba?lamak iin Trabzona gitmek zere bindi?i uakta kalk??tan hemen ?nce geirdi?i kalp krizi sonucu hayata g?zlerini yumdu.Kemal Sunal 82 Adet Film Listesi

1972 Tatl? Dillim
1973 Oh Olsun
1973 Gll Geliyor Gll
1973 Can?m Karde?im
1973 Yalanc? Yarim
1974 Hasret
1974 Salak Milyoner
1974 K?yden ?ndim ?ehire
1974 Salako
1974 Mavi Boncuk
1975 ?a?k?n Damat
1975 Hanzo
1975 Hababam S?n?f?
1975 Hababam S?n?f? S?n?fta Kald?
1976 Tosun Pa?a
1976 St Karde?ler
1976 Sahte Kabaday?
1976 Merakl? K?fteci
1976 Kap?c?lar Kral?
1976 Hababam S?n?f? Uyan?yor
1977 Sakar ?akir
1977 ?abano?lu ?aban
1977 ?bo ?le Gll?ah
1977 Hababam S?n?f? Tatilde
1977 ??pler Kral?
1978 Yz Numaral? Adam
1978 K??eyi D?nen Adam
1978 Kibar Feyzo
1978 ?yi Aile ?ocu?u
1978 ?nek ?aban
1978 Avanak Apti
1979 Umudumuz ?aban
1979 ?ark Blbl
1979 Korkusuz Korkak
1979 Dokunmay?n ?aban?ma
1979 Bekiler Kral?
1980 Zbk
1980 Gol Kral?
1980 Gerzek ?aban
1980 Devlet Ku?u
1981 ? Ka??t?

1981 Kanl? Nigar
1981 Davaro
1982 Yedi Bela Hsn
1982 Doktor Civan?m
1983 Tokat?
1983 K?l?b?k
1983 En Byk ?aban
1983 ?ar?kl? Milyoner
1984 ?abaniye
1984 Postac?
1984 Ortadirek ?aban
1984 Atla Gel ?aban
1985 Sosyete ?aban
1985 ?endul ?aban
1985 ?aban Papuu Yar?m
1985 Keriz
1985 Katma De?er ?aban
1985 Gurbeti ?aban
1986 Yoksul
1986 Tarzan R?fk?
1986 Garip
1986 Deli Deli Kpeli
1986 Davac?
1987 Yak???kl?
1987 Kirac?
1987 Japon ??i
1988 Uyan?k Gazeteci
1988 Sevimli H?rs?z
1988 Polizei
1988 ??retmen
1988 ?nat?
1988 Dttr Dnya
1988 B?k?n Ali
1989 Zehir Hafiye
1989 Talih Ku?u
1989 Glen Adam
1990 Koltuk Belas?
1990 Boynu Bkk Kheylan
1990 Abuk Sabuk Bir Film
1991 Varyemez
1999 Propaganda
Download

Get Abuk.Subuk.rar on Wupload.com
Get Atla.Gel.Şaban.Kemal.Sunal.rar on Wupload.com
Get Avanak.Apti.rar on Wupload.com
Get Bekciler.Krali.rar on Wupload.com
Get Bickin.rar on Wupload.com
Get Boynu.Bukuk.Kuheylan.rar on Wupload.com
Get Canim.Kardesim.avi on Wupload.com
Get Carikli.Milyoner.rar on Wupload.com
Get Copculer.Krali.rar on Wupload.com
Get Davaci.Kemal.rar on Wupload.com
Get Davaro.avi on Wupload.com
Get Deli.Deli.Kupeli.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Devlet.Kusu.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Doktor.Civanim.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Dokunmayin.Sabanima.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get En.Buyuk.Saban.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Garip.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Gerzek.Saban.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Gol.Krali.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Gulen.Adam.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Gurbetci.Saban.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Hababam.Sinifi.Sinifta.Kaldi.avi on Wupload.com
Get Hababam.Sinifi.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Hababam.Sinifi.Tatilde..avi on Wupload.com
Get Hababam.Sinifi.Uyaniyor.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Hanzo.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Hasret.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Ibo.ile.Gullusah.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Inatci.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Inek.saban.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Iyi.Aile.Cocugu.avi on Wupload.com
Get Japon.isi.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Kanli.Nigar.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Kapicilar.krali.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Katma.deger.saban.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Kemal.Sunal.Gullu.Geliyor.Gullu.CD.1.TaN_NeR.mpg on Wupload.com
Get Kemal.Sunal.Gullu.Geliyor.Gullu.CD.2.TaN_NeR.mpg on Wupload.com
Get Keriz.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Kibar.Feyzo.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Kilibik.avi on Wupload.com
Get Kiraci.TaN_NeR.rar on Wupload.com
Get Koltuk.Belasi.avi on Wupload.com
Get Korkusuz.Korkak.avi on Wupload.com
Get Koseyi.Donen.Adam.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Koyden.Indim.Sehire.avi on Wupload.com
Get Mavi.Boncuk.avi on Wupload.com
Get Merakli.Kofteci.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Ogretmen.Kemal.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Oh.Olsun.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Orta.Direk.Saban.TaN_NeR.mpg on Wupload.com
Get Polizei.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Postaci.avi on Wupload.com
Get Propaganda.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Saban.Oglu.Saban.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Saban.Pabucu.Yarim.avi on Wupload.com
Get Sabaniye.CD1.TaN_NeR.mpg on Wupload.com
Get Sabaniye.CD2.mpg on Wupload.com
Get Sahte.Kabadayi.avi on Wupload.com
Get Sakar.Sakir.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Salak.Milyoner.avi on Wupload.com
Get Salako.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Sark.Bulbulu.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Saskin.damat.TaN_NeR.mpg on Wupload.com
Get Sendul.saban.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Sevimli.Hirsiz.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Sosyete.Saban.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Sut Kardesler.TaN_NeR.avi on Wupload.com Kardesler.TaN_NeR.avi
Get Talih.kusu.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Tarzan.rifki.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Tatli.dillim.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Tokatci.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Tosun.Pasa.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Uc.Kagitci.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Umudumuz.saban.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Uyanik.gazeteci.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Varyemez.TaN_NeR.mpg on Wupload.com
Get Yakisikli.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Yalanci.yarim.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Yedi.Bela.Husnu.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Yoksul.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Yuz.Numarali.Adam.avi on Wupload.com
Get Zehir.Hafiye.TaN_NeR.avi on Wupload.com
Get Zubuk.TaN_NeR.avi on Wupload.com

: Hotfile2012

11-06-2011

 • :

  3 - 8 - 11

 • :

  18907

 • :

  1,693

 • :

   10

:

« | »

: 1 ( 0 1)
 


2016


Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1